CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Politechniki Białostockiej. Ma charakter centrum uczelniano-przemysłowego, prowadzącego działalność usługową, badawczą, doradczą, szkoleniową, promocyjną i organizacyjną, w zakresie transferu technologii i przedsiębiorczości.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii podejmuje działania polegające na nawiązywaniu współpracy z organami samorządu i przedsiębiorcami na rzecz podnoszenia konkurencyjności regionu podlaskiego w dziedzinie przedsiębiorczości, badań i rozwoju technologicznego.

UWAGA:

Zapraszamy pracowników naukowych Politechniki Białostockiej do rejestrowania się w bazie danych POTENCJAŁ BADAWCZO-ROZWOJOWY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ (PBR PB).

Celem rejestracji, przebiegającej zgodnie z przedstawionymi w bazie wskazówkami, jest utworzenie profilu eksperckiego osoby rejestrującej się wraz z możliwością jego aktualizacji. Zaprezentowanie profili ekspertów na szeroko dostępnym forum ma służyć usprawnieniu komunikacji między środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji publicznych poszukujących do współpracy partnerów - specjalistów w określonej dziedzinie.

Baza danych dostępna jest na stronie intenetowej: www.eksperci.pb.edu.pl

data ostatniej aktualizacji: 08.03.2010 r.

Politechnika Białostocka :: 15-351 Białystok :: ul. Wiejska 45A :: 085 746 97 33
copyright by CITT :: design by torre