Jednostki akademickie i naukowe

Aktualny stan sieci

    Miejska Sieć Komputerowa BIAMAN w Białymstoku jest rozległą szerokopasmową siecią komputerową typu MAN (Metropolitan Area Network), działającą na obszarze Białegostoku i województwa podlaskiego. Budowę, utrzymanie i eksploatację sieci prowadzi Centrum Komputerowych Sieci Rozległych przy Politechnice Białostockiej, które jest także jednym z współtwórców Krajowej Akademickiej Sieci Szerokopasmowej POL34/622 oraz Pionier.

    Szczegóły aktualnej działalności MSK BIAMAN:

 • najszybsza w Białymstoku szerokopasmowa sieć komputerowa oparta jest na szkielecie światłowodowym,

 • dwa redundantne szkielety w technologiach:
  - ATM 155Mbps i ATM 622Mbps,
  - Gigabit Ethernet (w trakcie rozbudowy),

 • sieć w woj. podlaskim,

 • sieć w woj. podlaskim (projektowana),

 • sieć w ramach programu Pionier,

 • największa sieć węzłów dostępowych w Białymstoku,

 • 24576 adresów IP:
  - 32 sieci klasy C: 212.33.64.0 - 212.33.95.255,
  - podsieć sieci klasy A: 82.139.128.0 - 82.139.191.255,

 • BGPv4 łączące dwa własne AS z innymi ISP,

 • dwa fizyczne łącza do innych ISP (Eth-10Gbps, ATM-622Mbps),

 • dzierżawa kanałów w SDH i Ethernet,

 • monitoring wizyjny kamerami rozmieszczonymi na terenie miasta z nadzorem w Komendzie Policji,

 • pełen zakres usług Internetowych (m.in. szerokopasmowe łącza stałe, WWW, e-mail, DNS),

 • telefonia IP jako łączność między MANami,

 • rozgłaszanie w Internecie programów radiowych ( Radio Akadera, Radio SAR, Radio ŻAK, Blue FM, Kiss FM, Rock Radio, Radio 88, wkrótce rozgłośnie z całego kraju). Do uruchomienia niezbędne jest oprogramowanie Winamp w pełnej wersji z plug-in OGG,

 • obsługa około 62 domen w serwerach DNS: dns.man.bialystok.pl (212.33.64.2); oraz master.man.bialystok.pl (212.33.64.18),

 • szkolenie z zakresu sieci komputerowych prowadzone przez administratorów MSK BIAMAN (przygotowanie do egzaminu certyfikującego CCNA i CCNP),

 • z naszych usług korzystają m.in.:
  - szkoły wyższe i średnie,
  - instytucje naukowo-badawcze,
  - Urząd Miasta Białegostoku,
  - Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku,
  - Urząd Miasta w Czarnej Białostockiej,
  - Państwowy Szpital Kliniczny, Dziecięcy Szpital Kliniczny, Wojewódzki Szpital Zespolony, Szpital Onkologiczny,
  - Izba Aptekarska,
  - Komenda Miejska Policji,
  - Komenda Wojewódzka Policji,
  - Sąd Apelacyjny,
  - Straż Graniczna,
  - Zakład Energetyczny,
  - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,
  - Wodociągi Białostockie,
  - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku,
  - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
  - Galeria Arsenał,
  - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
  - telewizje kablowe Elpos, Dipol, Vectra,
  - oraz setki innych ośrodków i firm w województwie podlaskim,

 

Strona w trakcie budowy
Ilość odwiedzin: 47755

Aktualności

01.10.2011
INTERNET - STUDENCI!!!
Informacje dotyczące dostępu do Internetu w Domach Studenta i Hotelu Asystenta dostępne są na stronie: http://studenci.biaman.pl

28.12.2010
Zmiana stawki VAT
W wyniku zmiany stawki VAT na 23%, od 1 stycznia 2011 r. Abonenci będą obowiązani do zapłaty wynikającej z umowy kwoty netto (pozostającej bez zmian) powiększonej o podatek VAT według stawki 23%.
Komunikat dla abonentów biznesowych
Komunikat dla pracowników/studentów
16.12.2009
Platforma Obsługi Nauki PLATON
Politechnika Białostocka, jako operator MSK BIAMAN uczestniczy w realizacji projektu PLATON - Kontener usług wspólnych.
Projekt PLATON zakłada stworzenie i uruchomienie 5 usług działających w oparciu o sieć PIONIER. Usługami tymi są:
1. Usługi wideokonferencji
2. Usługi eduroam
3. Usługi kampusowe
4. Usługi powszechnej archiwizacji
5. Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD
Więcej informacji
01.11.2008
Bezpłatne certyfikaty SSL!
CKSR Politechniki Białostockiej, jako operator MSK BIAMAN oraz członek Konsorcjum PIONIER, uruchomił procedurę uzyskiwania elektronicznych certyfikatów SSL dla serwerów środowiska oświaty, akademickiego i naukowego. O bezpłatny certyfikat mogą ubiegać się szkoły, uczelnie, instytucje naukowe włączone do sieci MSK BIAMAN.
Certyfikaty podpisywane są bezpośrednio przez urząd certyfikujący Comodo/Terena.
Procedura pozyskania certyfikatu:
Politechnika Białostocka
Inne uczelnie/podmioty
Więcej informacji o TCS
07.12.2005
W węźle głównym uruchomiono nowe zasilanie awaryjne UPS o mocy 40-80kW oraz agregat pradotwórczy o mocy 80kW. W dniu 08.12.2005 o godz. 6.30 nastąpi przeniesienie wszystkich urządzeń do nowego systemu zasilania. Spowoduje to 5 min. przerwę do wszystkich sieci obsługiwanych przez MSK BIAMAN. Działania te mają na celu uniezależnienie się od przerw (dowolnie długich) w dostawie energii.
Serwer pocztowy